Množírny

O jakém pekle mluvíme? …. Feny zavřené v klecích či uvnitř objektů bez možnosti pohybu venku, bez veterinární péče rodí štěňata, dokud jsou toho fyzicky schopné. Ta jsou matkám odjímána často už kolem čtvrtého týdne života, aby se rychle prodala. Tato okolnost i nedostatečná strava feny se podepíší na fyzickém stavu i na psychice takového mláděte.

Co je to množírna? Základní informace a fakta

V prvé řadě je to neuvěřitelné utrpení, kterým tato zvířata procházejí. Pes i kočka, cítí bolest i psychické strádání. Množitel má jediný zájem, co nejrychleji získat co nejvíce štěňat, která může prodat.

Feny rodí štěňata často příliš mladé a typicky jsou březí každý cyklus. Tato velmi častá březost může vést ke snížení počtu štěňat ve vrhu, takže se fena posléze stává nežádoucí. Štěňata jsou od matky odebírána v příliš brzkém věku, dochází k zanedbání jejich socializace a nejsou vystavena žádným stimulům, které by je rozvíjely po psychické stránce. Navíc se nehlídá ani příbuznost psů, což s sebou přináší značná zdravotní rizika.

Nezřídka jsou i prováděny i císařské řezy, amatérsky, majitelem. O aplikaci anestetika můžeme jen spekulovat. Tato zvířata v naprosté většině přežívají zavřené v klecích či uvnitř objektů bez možnosti pohybu venku. Pokud jim jejich stav již brání v další produkci potomků, končí zabitím či vyhozením. V lepším případě se jich někdo ujme. Jejich zdravotní stav je většinou tristní, některé feny přežijí jiné je nutno utratit. Postižených štěňat se následně majitelé zbavují usmrcením, pokud je vada zjevná, nebo se je snaží prodat pod záminkou kvalitního jedince. Novopečený majitel roztomilého klubíčka se tak záhy může ocitnout u veterináře častěji, než by se u zdravého štěněte čekalo.

Někteří se léčí dlouhé měsíce, roky. Pokud nemusejí být utraceni, mnozí si psychické i fyzické následky nesou celý život.

Volně citováno z diplomové práce Psí množírny – problematika velkochovu psů v ČR, Bc. Aneta Paulasová

Fenoménem množíren v evropském kontextu se zabývala také mezinárodní konference STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT pořádaná naším Spolkem v květnu 2014 v Senátu ČR.

Jak nekoupit štěně z množírny